เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

ก่อนทำการจองรายวิชา เพื่อความปลอดภัย

รหัสนักศึกษา :  
     
รหัสผ่าน :  
     
 
     
   
 

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบจองได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง

     
ช่องทางที่ 1 :   http://reg1.srru.ac.th/
     
     
ช่องทางที่ 3 :   http://reg3.srru.ac.th/
     
     
   
   
 
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-514606